Overview Of Online Marketing Efforts Essay

532 words - 3 pages

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Курсова работа
на тема

„Маркетинг в динамичната бизнес среда“

Ръководител: Доц. д-р Николай Щерев

Еволюция на маркетинга

Безспорно маркетингът се е променил и продължава да се променя с всеки изминал ден. Могат да се намерят много различия от маркетинга практикуван във времената, когато Филип Котлър е дал неговата първа дефиниция и в наши дни, когато технологичната и информационна еволюция правят контакта с клиентите лесен и непринуден. Всички ние сме свидетели на безпрецедентна промяна на конвенционалният начин, по който се прави бизнес и в частност на това как се практикува маркетинг, бидейки един от основните компоненти ...view middle of the document...

Те биха имали възможността да преобърнат част от него из основи, но липсата на добра комуникационна практика, позициониране, PR и промоция пречат на това да се случи. Точно в този момент е редно да си зададем въпроса: „Дали Apple щеше да бъде това, което е без своята гениална маркетингова машина? Дали най-разпознаваемата марка в наши дни, правеща компанията същевременно най-високата по пазарна капитализация, щеше изобщо да предизвика някаква реакция в нас?“ Когато погледнем по-задълбочено и анализираме Apple пред нас се разкрива една гениална компания, в която маркетингът е вкоренен навсякъде. От минималистичния дизайн на продуктите им, през онлайн магазина им, процеса на покупка и обзавеждането на магазините им, до опаковката и първото впечатление за продукта. Нека се върнем на въпроса „Защо маркетингът е важен?“. Най-простият отговор и в същото време най-дълбок по мое мнение, е - ако няма маркетинг, нещата, които ще променят съществуването ни утре, няма да бъдат познати от днешният модерен човек. Маркетингът спомага да се преодолее медийният шум на модерната реалност, в който всеки споделя

своят глас и по този начин затруднява възможността пионерите на общество ни да споделят гения си с масите. Всеизвестен факт е, че практикуването на маркетинга става все по-трудно с всеки изминал ден, като основната причина за това е достъпността и множеството начини за споделяне на информация, които масовото навлизане на Internet направи възможно. Но както в много ситуации, трудностите за едни са възможност за други. Точно тази масовост дава на добрите и успешни кампании възможност да станат всеизвестни с малка или никаква инвестиция. Има множество примери за видеа направени с аматьорска камера или камера от телефон с ниско качество и не особено добра изработка, които все пак стават световно известни, набирайки стотици милиони гледания за по-малко от няколко месеца, и правейки своите „режисьори“ известни по целият свят. Една от основните промени, които настъпи в индустрията е това, че вече не най-богатите компании с най-скъпите реклами и купено време в прайм тайма на телевизионно излъчване определят играта. Днес компании имащи 10 служителя имат възможността да направят толкова успешни маркетингови кампании, колкото и големите имена в индустрията като Coca Cola, McDonalds, Nike. Това, което реалността на практика показва е, че точно тези малки до средни по големина компании успяват да бъдат по-адаптивни и гъвкави, като в повечето случаи изместват скъпите кампании на големите си конкуренти. Това което до вчера беше основно преимуществото на членовете на Fortune 500, а именно напомпаните бюджети и огромните отдели, днес представлява основна пречка за взимането на навременни и бързи решения. Има не малко примери, при които дори времето на един полет с продължителност 3-4 часа е било крайно дълго за преодоляване на корпоративна криза предизвикана от неуместен коментар на неин служител. Именно такъв е случаят на Жустин, която е старши Вице президент на гиганта...

Other Essays Like Overview of Online Marketing Efforts

Mkt421 Marketing Plan Phase Iii Starbucks

1814 words - 8 pages Marketing Plan Phase III MKT/421 December 1, 2013 Pareesa Naveed Marketing Plan Phase III Incorporating a home delivery and catering service for Starbucks is a different and exciting avenue the company will be taking to expand their products and services to their customers. The attributes of these services differ from Starbucks other service. This overview will look at the different attributes of the product along with the life cycle

Mr Case Analysis

1495 words - 6 pages address] Table of Contents Brief Overview (Summary)………………………………….. Page Two Statement of Issue………………………………………………. Page Three Environmental Scan…………………………………………….. Page Four Questions and Answers……………………………………….. Page Five Appendix A………………………………………………………….. Page Eight Brief Overview Since 1973, Carmex has been manufacturing lip balms. The company has grown significantly, and in the past five years they’ve been making

Online Marketing

4273 words - 18 pages 1.Executive SummaryCustomers benefit from online marketing in many ways. It is interactive, immediate and provides access to an abundance of comparative information about products, companies and competitors. Marketers also benefits from online marketing. For them, it helps consumer relationship building, reduces costs, increases efficiency, provides more flexibility and is in the form of the Internet, a global medium that enables buyers and

Marketing Plan

1132 words - 5 pages such as building public awareness of proper nutrition and stimulating area tourism. The Purpose and Content of a Marketing Plan Unlike a business plan, which offers a broad overview of the entire organizations mission, objectives, strategy, and resource allocation, a marketing plan has a more limited scope, it serves to document how the organization’s strategic objectives will be achieved through specific marketing strategies and tactics, with

The Hershey Company: an Integrated Global Marketing Plan

3372 words - 14 pages specific channels of communication. The company’s strategic focus on aligning marketing strategies with changing consumer preferences has led Hershey’s to expand their integrated marketing communications plan into social media channels and produce innovative new products for the health-conscious consumers. Rebecca Simmons MBA FP-6012 Assessment 5 | Table of Contents Introduction 2 Company Overview and History 3 Current Situation 5

Healthkart Services Stp and 7ps Analysis

1617 words - 7 pages GROUP 6 Abhishek Jindal – 3B Ayaz Khatri – 13B Meenal Banga – 25B Raina Guha – 36B Sourav Chakraborty – 51B Industry Overview Competitor Analysis Market Analysis Consumer Insight STP 4P Analysis Recomen dations Business Model • All the players operating in this space are pursuing a marketplace model to sell pharmaceutical drugs. This is due to there being no legal provision for direct online retailing of drugs • These

Research Report on Global Manganese Pillow Industry

1806 words - 8 pages introduced the product basic information; the second parts mainly analyzed the Asia Manganese pillow industry; the third part mainly analyzed the North American Manganese pillow industry; the fourth part mainly analyzed the Europe Manganese pillow industry; the fifth part mainly analyzed the market entry and investment feasibility; the sixth part was the report conclusion chapter. Table Of Contents part I Manganese Pillow Industry Overview chapter One

Aarkstore - CountryFocus Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape - Denmark

1025 words - 5 pages projected to grow at a CAGR of 4.8% to $2.3 billion in 2020, primarily attributed to -  - An increasingly elderly population - Universal health coverage - Government initiatives Scope The report provides information on the healthcare, regulatory, and reimbursement landscape in Denmark, and includes -  - An overview of the pharmaceutical and medical device markets, comprising market size, segmentation, and key drivers and barriers

CEOs Reachable Beyond the Office

475 words - 2 pages hobbies of interest. Marketing efforts made through Web sites of interest will ultimately reach the executive desktop.The idea of reaching out to top level executives via non-business media is not new to marketing. "Xerox corporation was a pioneer in business to business television advertising in the 1970s. IBM Corporation and Southwest Airlines are two examples of business to business marketers that run spots on sports programming."Forbes.com

Global and China Canvas Industry 2014 Market Research Report at Researchmoz

1066 words - 5 pages Canvas new project SWOT analysis Investment feasibility analysis investment return analysis and also give related research conclusions and development trend analysis on Global and China Canvas industry. In a word, it was a depth research report on Global and China Canvas industry. And thanks to the support and assistance from Canvas industry chain related technical experts and marketing engineers during Research Team survey and interviews. table Of

Global and China Epoxy Ethane Industry 2014 Market Research Report

1137 words - 5 pages technical experts and marketing engineers during Research Team survey and interviews. table Of Content chapter One Epoxy Ethane Industry Overview 1.1 Epoxy Ethane Definition 1.2 Epoxy Ethane Classification And Application 1.3 Epoxy Ethane Industry Chain Structure 1.4 Epoxy Ethane Industry Overview chapter Two Epoxy Ethane International And China Market Analysis 2.1 Epoxy Ethane Industry International Market Analysis 2.1.1 Epoxy Ethane International

Related Papers

China Online Mercury Monitoring System Industry 2013 Market Research Report

1235 words - 5 pages Global and China Online Mercury Monitoring System Industry 2013 Market Research Report The report provides a basic overview of the industry including definitions, applications and industry chain structure. Global market analysis and Chinese domestic market analysis are provided with a focus on history, developments, trends and competitive landscape of the market. A comparison between the international and Chinese situation is also offered

Digital And Social Media Marketing Essay

2579 words - 11 pages to search engines and social media platforms for information. Figure 2: Sandals Resorts market segmentation ( Huelsman et al., 2009) As a result of its essential role in the online market place by navigating online consumers to the company’s website (Chaffey and Ellis – Chadwick 2012), Sandals has made significant efforts to maximize search engine marketing through search engine optimization (SEO). SEO is the ability to improve a company’s

Mtk Wk1 Define Marketing Essay

779 words - 4 pages useful part of a solid marketing plan is called direct marketing. One of the most used trends of today is internet marketing also referred to as online marketing, which consist of promotion and marketing of a product or a service on the Internet. Also used is online advertisement, a form of promoting on the Internet and the World Wide Web, and is used to attract customers with marketing messages about products and services. “Another

Marketing Plan Final Draft Essay

4997 words - 20 pages current cell internet users say that they mostly go online using their cell phone, and not using some other device such as a desktop or laptop computer. That works out to 17% of all adult cell owners who are “cell-mostly internet users”—that is, who use their phone for most of their online browsing.” (http://pewinternet.org/Reports/2012/Cell-Internet-Use-2012.aspx) 4.0 Controls (Overview) Having control of the marketing situation is important