This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Rebyu Ng Mga Kaugnay Na Literatura At Pag Aaral

5923 words - 24 pages

CHAPTER 2:
Rebyu ng mga Kaugnay na
Literatura at Pag-aaral

SUBMITTED BY:
de guzman, Aldous ranielle
PASCUAL, ELISHA DANIELLE D.
OMBID, JUSTINE KENNETH S.
SALVADOR, JEMELZON ANGGUZ DJORGE

SUBMITTED TO:
Maam Marianne Shalimar g. del Rosario

CHAPTER 2: Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral
And edukasyon ay isang bagay na mahalaga na dapat taglayin ng isang indibidwal. As it defined, it is a form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training. Moreover, it frequently takes place under the guidance of others, but may also be autodidactic. Any experience that has a ...view middle of the document...

In addition, it is a pre-requisite on attaining a successful and prosperous life in the near future. But, if the students do not have a good study habits, this could be a reason for them to get low grades or failing the subject or dropping out in the school. And that is the most of the problems of majority of the schools and even in the entire country.
We can look at this- in part- from the view point of why students fail. Some reasons why students fail are as follows: (a.)No Vision – some students do not have a clearly articulated picture of the future they intend to create for themselves. Thus, they may take programs of study without a clear career goal or objective. In essence, they choose the wrong major. (b.) Lack of Passion – successful students work out of passion, a love for what they want to do, and recognize the importance of the benefit it will bring others as well as themselves. Without passion, study becomes a chore and not a method for achieving clearly defined goals. (c.) Lack of personal, work, school, family balance- whatever is going on in a student’s personal life, will inevitably affect what’s going on in school. Whatever is happening in school will affect what’s going on in their personal life. A student needs time to be in class, and appropriate time for study. However, there must be time for family, friends, social activities, and time to just be alone. The key is keeping proper balance. (d.) lack of maturity and discipline- some students are just not disciplined and lack good organizational skills. They often fall under the pressure of their peers. Rather than using good discretion, they feel compelled to follow others, when they really should be attending to their studies.(e.) lack of appropriate balance-  there are probably hundreds of factors that affect academic achievement of students: social, economic, medical/health, familial, relationships between teachers and students, school expectations, the students’ motivations and abilities, levels of popularity, types of friendships outside of school and many more. They are all of a sudden, first their attitude, vice versa, their family status, civil status, age, sex, allowance, etc. but these are the similar reasons. Laziness, addicted to computer games, socio economic status, lack of sleep, and attitude towards the subjects. To the readers, we should establish a clearer pact on how different environments and people affect the different practices of a learner in studying and if this aspects will greatly or badly influence on someone’s mind and attitude towards learning.
As a teacher, learning is not something intrapersonal. A person cannot learn all things all by himself. Facilitators, simply teacher, play a very huge and important role in molding one’s attitude, developing someone’s skills, and enhancing the knowledge of every school child. In short, a teacher is essential in putting up a brighter future for someone.
To the students- our national hero has once said,”...

Other Essays Like Rebyu Ng Mga Kaugnay Na Literatura at Pag-Aaral

Term Paper

3371 words - 14 pages ay isang paaralan na nagtuturo ng kursong BSMT at BSMARE. Ang Manila-based Philippine-Japan Manning Consultative Council (PJMCC)ay isang asosasyonng animnaput limang (65) ahensya ng manggagawang Filipino. Ang Ship Owner ay isang companya o tao na nagmamay-ari ng barko. KABANATA II MGA MAGKAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang Maritime School Assesment Program o MSAP ay isang pagsusuri sa isang bansa sa pamamagitan ng eksaminasyon kung

Fili Thesis Essay

2714 words - 11 pages ng isang estudyante. Sa pag-aaral na ito, magiging makabuluhan ang grado sa kung paano nakakaapekto ang mga salik dito. KABANATA II KAUGNAYAN… * Pambansang Literatura * Lokal na Literatura * Literatura sa Ibang Bansa Isang pag-aaral ay isinagawa nina Nasri Harb at Ahmed Al-Shaarawi (2006) na pinamagatang “Factors Affecting Student Performance” at nalathala na rin sa Journal of Business Education (5 82 (2007) pp 282-290

Medisina Dictionary

571 words - 3 pages katawagang pangmedisina. Layunin ng paksang ito na magkaroon ng diksiyunaryo na makakatulong upang madagdagan ng kaalamam ang mga karaniwang tao, mga maysakit at mag-aaral, sa mga salita o katawagang pangmedisina at mga kahulugan nito. Dahil sa karamihan ng mga salitang kaugnay ng medisina at kalusugan ay nakasulat sa salitang Ingles, hindi natin maikakaila na hindi natin alam ang mga salitang katumbas nito sa wikang-Filipino. Hangarin namin na

Tatlong Landas Ng Wika

2994 words - 12 pages matuto ng isang Filipino na Tausug at Ifugaw kaysa sa pagkatuto niya ng wikang hindi kapamilya ng ating wika tulad ng Ingles. “Matagal na tayong nag-i-Ingles, umuunlad na ba tayo?”-Cesario Y. Torres Kaugnay ng mga datos at pagtutol narito naman ang mga dahilan kung bakit natin ito kailangang ipaglaban. Una, ilang mga batang Pilipino nga ba ang nakakatapos ng kanilang pag-aaral sa elementarya, sekondarya, at kolehiyo? Ayon sa datos ng Kagawaran

Gulong Ng Buhay

947 words - 4 pages . May dalawang uri ng pagbabago sa pisikal na mundo: dynamical na pagbabago at structural na pagbabago. Subukan nating unawain ang dalawang uri ng pagbabagong ito sa pamamagitan ng ilang metaporikal na pagpapaliwanag gamit ang ilang simpleng bagay na nakikita natin sa paligid. Ang pag-aaral ng Physics ay sumusunod sa ganitong pamamaraan—ang paggamit ng mga metapora—para maintindihan at maipaliwanag ang pisikal na mga bagay. Gamitin nating halimbawa

Edukasyon: Patunay Na Daan Tungo Sa Tagumpay

544 words - 3 pages salaping ginagawa nilang sukatan ng tagumpay. Kung gayon, paano mo pa masasabing ang edukasyon ay daan tungo sa tagumpay kung nagsilbi rin itong daan upang maging masama ang mga tao? May ilan din namang dahil sa sila ay nakapagtapos ng pag-aaral at nakaangat sa buhay ay nagkakaroon ng magaspang na pag-uugali. Ngayon, bakit hindi mo subukang alalahanin kung kailan itinuro sa isang paaralan ang pagkakaroon ng masamang pag-uugali? Kung pagkatapos kang

Term Paper in Filipino

2275 words - 10 pages babae upang gawin ang mga nagagawa ng lalaki at makipagsabayan kung ano ang ginagawa ng kalalakihan. Ang pag aaral ng feminism ay ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. Ang pagkakapantay-pantay ng diskriminasyon sa pagitan ng babae at lalaki. Ang pagkakapantay-pantay ng magkainbang kasarian ay mahalaga ngayon sa ating panahon dahil hndi lahat ng mga Gawain ay nakalimita lang sa lalaki o babae.minsan ay may mga bagay ngayon na hindi lamang ang

Political Science

2191 words - 9 pages maipakilala at mabigyang laman ang naturang pag-aaral. Ang makapagtatag ng maka agham na pagsusuri upang makabuo ng analisis tungo sa mabisang paghahambing at pagkakaiba na maghahatid sa isang mabisang aplikasyon. At dahil dito masasabing ang papel na ito ay hangad na maibahagi para sa lahat ng estudyante at mag-aaral, mga guro at propesor, at iba pang mga kagayang mag-aaral at mga dalubhasa. Bigay na ang mga gabay, ang mga sapat na pag-alalay

Old Schools in Ph

1237 words - 5 pages Colegio de san juan de letran Ang Colegio de San Juan de Letran, ay isang pribadong Dominikanongan institusyon ng pag-aaral na matatagpuan sa Intramuros, Maynila sa Pilipinas. Ang kolehiyo ay itinatag noong 1620. Ang Colegio de San Juan de Letran ay isa pinakamatandang kolehiyo sa Pilipinas at ang pinakamatandang pangalawang institusyon sa Asya .Ito ay pag-aari at pinangangasiwaan ng mga friars ng Pagkakasunud-sunod ng mga mangangaral ng

Research Paper

2647 words - 11 pages pinagaaralang larangan, tinutukoy ng kasaysayan ang pag-aaral at pagpapaliwanag ng mga nakatalang lipunan ng tao, mga panayam (binigkas na kasaysayan), atarkeolohiya. Maaaring mga ibang paraan ang karaniwang ginagawa sa ilang panahon kaysa sa iba, at may mga uso ang pag-aaral sa kasaysayan (tignan historiograpiya). Tinatawag na bago ang kasaysayan ang mga pangyayaring bago Kadalasang sinasabi na nababalutan ng kaalaman sa kasaysayan ang parehong

Tarlac Dike

1323 words - 6 pages kabutihan ng pag-aaral D. Pagtataguyod sa katarungang pangkabataan E. Pagpapatatag, pagpapanatili ng sapat na paglilingkod panlipunan tulad Ng edukasyon at kalusugan. F. Proteksyon sa paggawa. IV. Kahalagahan ng Pamahalaan A. Ito ang nagsisilbing daan upang ang hangarin o mithiin ng mga taong- Bayan ay maipahayag at maisakatuparan. B. Sila ang nagsasagawa ng demokrasya at tumutulong at namamahala sa

Related Papers

Pananaw Ng Mga Piling Mag Aaral Sa Ikaapat Na Baitang Ng Sekondarya Ng Colegio De San Juan De Letran Calamba Sa Pagpili Nang Nais Na Kurso Sa Kolehiyo

1289 words - 6 pages Pananaw ng mga piling mag-aaral sa ikaapat na baitang ng sekondarya ng Colegio de San Juan de Letran Calamba sa pagpili nang nais na kurso sa kolehiyo KABANATA 1 Sanligan ng Pag-aaral Panimula Ang edukasyon ay importante sa bawat isa sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat tao. Ito ang ating sandata upang magkaroon ng maganda at simple na pamumuhay. Ang edukasyon bilang isang propesyon ay sinasabing pagpasok din sa isang

Research Paper

4082 words - 17 pages para mapagbuti pa nila ang pananaliksik na ito. Kabanata 2 MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa mga kaugnay na literatura at pag-aaral na nakatutulong nang malaki sa ginawang pag-aaral dahil nagbibigay ito ng katotohanan upang mabuo ang pag-aaral na ito. Ayon kay Lin (1999), ang mga social networks ay maaaring magrestrikta sa mga tao sa pamamagitan ng paglilimita ang hanay ng kanilang mga pakikipag

Pamaahong Papel Essay

2412 words - 10 pages -aaral…………………………………………………. 1 Saklaw at Limitasyon………………………………………………………..1 Depinisyon ng Terminolohiya…………………………………………….2 Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literartura …………………..3-4 Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik…………………………….5 Disenyo ng Pananaliksik………………………………………………….5 Mga Respondente…………………………………………………………..5 Instrumentong

Kabanata 2 Essay

1528 words - 7 pages Kabanata 2 KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Ang mga sumusunod na tala ay masusing pinaglaanan ng panahon ng mga mananaliksik upang magkaroon ng higit na kamalayan at sapat na kaalaman ang mga mambabasa sa pag-aaral. Ito ay binigyan ng kahulugan ng mga mananaliksik, sinuring mabuti at binigyan ng karampatang interpretasyon para sa ikauunlad ng pag-aaral. Lokal na Literatura Ayon kay Helen Flores ng isang sikat na pahayagan ng