This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Term Paper In Filipino

2275 words - 10 pages

Pateros Catholic School

Pateros, Metro Manila

Ang teoryang feminismo at ang mga nagtaguyod nito: Isang pagsusuri

Joan Loraine V. Naife
IV-St.Scholastica
G-15

Jan.28,2014

S.Y 2013-2014
Gng.Roxanne Cabrejas

I.Panimula

A.Saligan ng pag aaral
Ang mga Pilipino ay maraming kakayahan sa lahat ng mga bagay-bagay, ngunit nagkakaiba lamang ito sa uri ng paggawa. Ditto sa pilipinas mapa babae o lalaki ka man kayang kaya gawin ang lath ngunit bakit ang akala nang karamihan hindi kaya ng mga babae ang ginagawa ng mga kalalakihan sapagkat ang karamihan sa ay mahina at hindi kayang gawin ang trabaho o tungkulin ng isang lalaki pero para sa ...view middle of the document...

dati ay puro kalalakihan lang ang nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya ngunit ngayon pati mga kababaihan na. may mga pagkakataon kasi na mas Malaki ang sweldo nila kung kaya’t napipilitan ng umalis sa trabaho ang ibang kalalakihan para naman may mag alaga sa kanilang anak.ang iba naman ay may mga asawang hindi kayang magtrabaho dahil sa mga kapansanan kaya naman napipilitang magtrabaho ang kanilang mga asawa .nabasa korin sa ialang libro na dati ay bawal lumabang sa isang digmaan ang mga babae.sinasabi ng mga kalalakihan na sila ay mananatili lamang sa tahanan upang bantayan ang kanilang mga anaak at maghintay ng katipunerong sugatan at gamutin ito. Nilabag ito ni Gabriela sialang at lumaban kasama ang kanyang asawa na si Diego silang .may isa pang pangyayari na may diskriminasyon sa pagitan sa pagitan ng babae at lalaki,dati raw ay walng karapatang bumoto sa pulitika ang mga ababe dahil wala raw silang kinalaman dito. Dati rin daw ay bawal din mag aral ang mga kababaihan dahil mag aasawa rin sila at hindi rin nila mapapakinabangan ang kanilang pinag aralan dahil ang nga kababaihan ay dapat ay nasa bahay lang at nag aalaga ng bata.buti na nga lang ay nagbago na ang pananaw ng mga tao ngayon dahil hindi makatarungan ang mga patakaran dati sa mga kababaihan

B.Layunin
Bawat galaw natin ay may layunin kaya may mga llayunin din ang aking pagsusuri at pag aaral.ito ay ang mga sumusunod:

*layunin kong mailahad ang magandang naidulot ng teoryang feminism
*Maibigay ang dahilan kung bakit nagkaroon ng feminism
*makapaglahad ng saloobin n mga tao ukol sa feminism
*pagbibigay ng mga halimbawa sa mga karapatan ng mga kababaihan
*malaman ang tunay na kahulugan ng feminism
*nais iparating sa mga kababaihan
*mga bagay na nagpalakas ng loob upang itaguyod ang teorya

C.Paglalahad ng suliranin
Ang mga tao talaga ay hindi nauubusan ng problema.kapag nay problema tayo na nalutas,asahan natin na mayroon pang darating na panibagong pagsubok. Katulad nit,may uliranin din na dapat bigyan ng solusyon ditto sa aking pagsusuri.
Iba’t iba ang mga pananaw nating mga tao kaya siguro ay iba’t iba rin ang layunin ng mga nagsusuri para malaman ang mga kadahilanan kung bakit tayo may feminism at kung bakit nila ito ipinaglaban at kung bakit natin ito dapatipaglaban.marahil ibat-iaba tayo ng kasagutan ngunit isa lang an gating mga gusto mangyari. Kaya nais kong malaman ang mga ibat ibang opinion ng bawat isa at kung ano ang kahalagahan nito para sa kanila. Ang suliranin ko ditto sa aking termpaper ay kung bakit nga ba mahalagang magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa bawat isa kahiot na magkaiba ang kanilang kasarian. Bakit nga ba kung hindi naman ito nakakamit ng lahat,at hindi nalang tayo mamuhay nang simple. Hindi yung ginagawa pa nating komplikado ang mga bagay bagay kung wala rin naming paghahantungan. Kung meron ay dapat mag kaisa nalang ang lahat para din sa ikauunlad n gating bansa.at bakit nga ba tinaguyod ang...

Other Essays Like Term Paper in Filipino

Cultural Self Portrait Essay

945 words - 4 pages CULTURAL SELF-PORTRAIT AND REFLECTION By Manuel Chong Filipino-Chinese. That is what I am. The term “Filipino-Chinese” simply refers to a Chinese descent born and bred in the Philippines. Being a third generation Chinese in the Philippines, I did not grow up in a culture that is purely Chinese nor is it purely Filipino. The older generation of Filipino-Chinese is trying their best to pass on to the younger ones the traditional Chinese

Kpop Research Paper

588 words - 3 pages Hallyu Wave in the Filipino Youth Mykaella Joy N. Albon I. ABSTRACT II. INTRODUCTION Did you ever hear these words, “Annyeonghaseyo,” and “Fighting!”? Have you ever watch “Full House” series? Have you ever dance to the beat of “Fire” of 2ne1? Have you ever seen a person wearing “Wolf 88” shirt? If not, then you’re like a living dead! This global phenomenon is called Hallyu. “Hallyu” discuss about the popularity of Korean

Goldilocks Marketing Plan

3848 words - 16 pages food, Pastry/Cakes | Number of employees | 2,000 (2013[1]) | Slogan | Basta Pinoy palamig, 'Lika na sa Goldilocks! | GOLDILOCKS BAKESHOP (also known as Goldilocks Bakeshop and Restaurant) is a Philippine-based chain of bakeshops specializing in Filipino cakes and pastry. It has branches not only throughout the Philippines, but also in the United States (currently confined to California and a single location in Las Vegas, Nevada) and there is

Philippine Literature

5798 words - 24 pages  ilustrado group, while residing or studying in Spain, decided to start a literary production in Spanish with the aim of serving the autonomy and/or independence projects. Members of this group included Pedro Alejandro Paterno, who wrote the novel Nínay (first novel written by a Filipino); the Philippine national hero, José Rizal, who wrote excellent poetry and two famous novels in Spanish: Noli Me Tangere (Touch Me Not), and El Filibusterismo. A potent

Chicken Adobo

1072 words - 5 pages Philippines,1986, para. 3). But the Spanish is the major influence in Filipino cuisines. Adobo is a Spanish word meaning marinade or seasoning. There are many cultures that have their own variation of adobo from the Spanish, Puerto Ricans, Malaysians, and of course the Filipinos. My mother was born and raised in the Philippines. Along with her other 12 brothers and sisters, chicken adobo was among their favorite dishes prepared by their mother. As

Procrastination

583 words - 3 pages Procrastination: A PUPian Student Must Overcome By: Elloso, Princess L. Yan, Rochelle C. Chapter I : Problem and Background A. Background of the study When you look for the meaning of “procrastination” in the dictionary, it says that “it is an act of putting something off until later”. Obviously it is same for the Filipino term “Mañana Habit” means “mamaya na lang”. This habit is something we have learned from the Spaniards

Personal Responsability

1938 words - 8 pages a Foreign Language (TOEFL) before applying to US colleges and universities. This four-hour test allows admissions committees to evaluate the student’s ability to use and understand Standard America English at a college level. The TOEFL ®  is administered worldwide and is available in both an internet-based and paper-based format with four sections: Reading, Writing, Listening, Speaking. Most colleges and universities only consider the most recent

Culture Essay

1671 words - 7 pages most outgoing individuals that you will ever meet. They are made up of several different races including Malay, Chinese, Spanish, Indian and American. Their culture is a blend of all of these races coming together in one country. According to Senkotiros, Filipinos have seven different elements to their culture which are: values, basic personality, basic social unit, politics, economics, technology and ecology. At the center of the Filipino

Term Paper

5106 words - 21 pages . Rizal’s poem, A La Juventud Filipina won the prize of silver pen. It is the first great poem in Spanish written by a Filipino and it gives nationalistic concept that the Philippines is the “fatherland of the Filipinos. * THE COUNCIL OF GOD’S (1880) Rizal joined the literary contest of Artistic Literary Lyceum to commemorate the 4th centennial death of Cervantes, the author of Don Quixote.The prize was awarded to him because of his

Philippine Folklore

5079 words - 21 pages as well as the interviews that I have conducted with the Filipino sisters of my present community and my Filipino classmates at the Institute for Consecrated Life in Asia. The main source of this paper is taken from the work of Fr. Francisco Demetrio, S.J, “Engkanto Belief: An Essay of Interpretation” of his book, Myths and Symbols: Philippines. · REALITY ENGKANTO BELIEFS IN THE RURAL AREAS “Rural peoples of the

Feasibillty

5898 words - 24 pages business entities or employees be registered as member of SSS and Home Development Fund (Pagibig). In this way, their employees can also be registered and may be able to avail of benefits and privileges offered by this agency. TAXATION Income taxes are paid quarterly. Income tax shall be 32% of the taxable net income because corporation includes partnership no matter how created or organized. The term will be subjected to Value Added Tax

Related Papers

Term Paper In English

1241 words - 5 pages special thanks to Ma’am Cheng Alvarez for guiding making this term paper. A special feeling of gratitude to my loving parents, Rudy and Melanie Cavalida whose words of encouragement and push for tenacity ring in my ears. My sisters Mary Grace,Mary Jane and Rudy Jr. have never left my side. I also dedicate this term paper to my many friends and church family who have supported me throughout the process. I will

Term Paper On History Of Education In Nigeria

3470 words - 14 pages INTRODUCTION The term education has got a lot of definitions. Different scholars in the world give different definitions in trying to capture the subject matter. Some scholars like Snelson (1974:1) define education as a condition of human survival. It is the means where by one generation transmits the wisdom, knowledge and experience which prepares the next generation for life’s duties and pleasure. Although this definition may not cater or

Say It, Write It, Defend It And Judge It – In English!

4007 words - 17 pages , interpreter and stenographer. Sen. Santiago recalls occasions with high points of hilarity particularly when the lawyers of both parties would not agree on the interpretation of a term from Filipino to English being given out by the interpreter for the stenographer to record in the transcript. These occasions do not only provide such comic interruptions but delays upon delays as the debate over which translation is ‘best’ translation goes on

Gay Lingo Essay

658 words - 3 pages gender originally also meant "kind". In the Philippines, the term gay is used in reference to any LGBT person. For Filipino gays, the Tagalog phrase paglaladlad ng kapa ("unfurling the cape"), or more commonly just paglaladlad ("unfurling" or "unveiling") refers to the coming-out process. Tibo, T-Bird and tomboy are derogatory terms for butch lesbians just as bakla is for effeminate gay men. Some lesbians, both butch and femme, use the terms